Aanmelden Spe...

  • Volg ons op

Aanmelden Spelend leren De UilenbrinkPERSOONSGEGEVENS

 

Achternaam ouder/verzorger 1 (is aanvrager kinderopvangtoeslag)(verplicht)

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel (indien van toepassing)

Geboortedatum (verplicht)

BSN nummer (verplicht)

Adres, postcode, woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (is ook correspondentie mailadres) (verplicht)

 

Achternaam ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)

Voorletters

Tussenvoegsel (indien van toepassing)

Geboortedatum

BSN nummer

Adres, postcode, woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Roepnaam kind (verplicht)

Achternaam kind (verplicht)

Voorletters kind (verplicht)

Tussenvoegsel (indien van toepassing)

Geslacht (verplicht)
OnbekendJongenMeisje

(Vermoedelijke) geboortedatum (verplicht)

BSN nummer kind (indien bekend)

Adres, postcode, woonplaats kind (verplicht)

Gewenste ingangsdatum opvang (verplicht)

 
GEWENSTE OVEREENKOMST SPELEND LEREN

 

Gewenste aantal weken (verplicht)
40 weken

 

Gewenste dagdelen (verplicht)
MaandagochtendDinsdagochtendDonderdagochtendVrijdagochtend

 

Vervroegde of verlengde opvang? (verplicht)
Wilt u gebruik maken van vervroegde of verlengde opvang? Maak uw keuze en vul uw wensen in
JaNee

 

Vragen

 

Door het insturen van dit formulier gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Kinderopvang ’t Kroontje om de maandelijkse factuur de maand voorafgaand aan de opvang automatisch van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 56 kalenderdagen de tijd om zijn/haar bank- of girokantoor opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Uiteraard zal incasso pas plaatsvinden na ondertekening van de overeenkomst die zal worden opgesteld.

 

Naam (verplicht)

Datum ondertekening (verplicht)