Babyhapjes ma...

  • Volg ons op

Babyhapjes maken aanmeldenNaam ouder / verzorger (verplicht)

Adres, postcode, woonplaats (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Thema / cursus: BABYHAPJES MAKEN

Totaal bedrag: €17,50 (zal via automatische incasso worden voldaan)

Door het insturen van dit formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Kinderopvang ’t Kroontje.


AUTOMATISCHE INCASSO

Naam incassant: Kinderopvang ’t Kroontje Veghel B.V.

Adres incassant: PWA Sportpark 3

Postcode incassant: 5461 XL

Woonplaats incassant: Veghel

Land incassant*: Nederland

Incassant ID: NL34ZZZ172815930000

Kenmerk machtiging (nog in te vullen door ’t Kroontje):

Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Kinderopvang ’t Kroontje om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kosten cursus/workshop en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van: NL34ZZZ172815930000 (incasso ID)
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam (verplicht)

Straat + huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Land*

Rekeningnummer (IBAN) (verplicht)

Bank identificatie (BIC)**

Plaats en datum (verplicht)

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Na het verzenden ontvangt u ook zelf een kopie van het ingevulde formulier per mail