Inschrijven BSO

  • Volg ons op

Inschrijven BSOPERSOONSGEGEVENS

 

Achternaam ouder/verzorger 1 (is aanvrager kinderopvangtoeslag)(verplicht)

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel (indien van toepassing)

Geboortedatum (verplicht)

BSN nummer (verplicht)

Adres, postcode, woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (is ook correspondentie mailadres) (verplicht)

 

Achternaam ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel (indien van toepassing)

Geboortedatum (verplicht)

BSN nummer

Adres, postcode, woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Roepnaam kind (verplicht)

Achternaam kind (verplicht)

Voorletters (verplicht)

Tussenvoegsel (indien van toepassing)

Geslacht (verplicht)
OnbekendJongenMeisje

Geboortedatum (verplicht)

BSN nummer kind (indien bekend)

Adres, postcode, woonplaats kind (verplicht)

Gewenste ingangsdatum opvang (verplicht)

Naam basisschool (verplicht)

Naam leerkracht (verplicht)

Groep (op moment van inschrijving) (verplicht)

 
GEWENSTE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE OPVANG REGULIER (40 weken)

 

Gewenste dagdelen (verplicht)
Maandag
NietVSOKorte middagLange middag
Dinsdag
NietVSOKorte middagLange middag
Woensdag
NietVSOKorte middagLange middag
Donderdag
NietVSOKorte middagLange middag
Vrijdag
NietVSOKorte middagLange middag
 

Vakantieopvang en opvang op studiedagen
Hoeveel vakantiedagen denkt u nodig te hebben dit jaar?

Hoeveel studiedagen denkt u nodig te hebben dit jaar?

Vragen
Heeft u nog vragen? Vul ze dan hier in.

 

Door het insturen van dit formulier gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden Kinderopvang.

Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Kinderopvang ’t Kroontje om de maandelijkse factuur de maand voorafgaand aan de opvang automatisch van uw bank- of girorekening af te laten schrijven. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 56 kalenderdagen de tijd om zijn/haar bank- of girokantoor opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Uiteraard zal incasso pas plaatsvinden na ondertekening van de overeenkomst die zal worden opgesteld.

 

Naam (verplicht)

Datum ondertekening (verplicht)