Doorlopende l...

  • Volg ons op

Doorlopende leerlijn

PeuterspeelzaalEerde2

 

Kindcentrum Eerde is een unieke combinatie van dagopvang (0-4 jaar), spelend leren voor peuters (2-4 jaar), basisschool (4-12 jaar), voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang voor leerlingen van basisschool Petrus en Paulus. Het unieke aan dit concept is dat wij, door middel van een intensieve samenwerking, in staat zijn om voor alle kinderen in het kindcentrum een doorgaande leerlijn te realiseren. Een doorgaande leerlijn is belangrijk voor het creëren van een stabiele leeromgeving en het krijgen van goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Op deze manier kunnen onderwijs, opvang en ontwikkeling naadloos in elkaar overgaan en op elkaar aansluiten.

 

Bij de dagopvang krijgen alle kinderen van 0 tot 4 jaar de kans om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Alle kinderen worden systematisch gevolgd en hiervoor wordt de Veghelse Peuterontwikkelingsvolglijst (VPO) gebruikt. Al vanaf 3 jaar wordt binnen het kindcentrum ook het CITO Volgsysteem gebruikt. Voordat uw kind 4 jaar wordt, zal het in een warme overdracht tussen pedagogisch medewerker en de leerkracht van groep 1/2 besproken worden. De leerkracht is daardoor volledig op de hoogte van zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van alle nieuwe leerlingen die starten op de basisschool. Hierdoor sluit de ontwikkeling van de kinderen in de baby en peutertijd goed aan op de ontwikkeling op de basisschool. Naast SPV is Kinderopvang ’t Kroontje als enige kinderopvang organisatie in de gemeente Veghel gecertificeerd voor de uitvoering van VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Op de dagopvang en tijdens de dagdelen “spelend leren voor peuters”, werken we met een VVE programma waarbij taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en muzikale vorming centraal staan. De peuters in de leeftijd van 2-4 jaar krijgen op gezette tijden activiteiten aangeboden zoals dit op een peuterspeelzaal gebruikelijk is. Dit noemen we “spelend leren voor peuters”. ’t Kroontje maakt hierbij gebruik van de expertise die de peuterspeelzalen in Veghel de afgelopen jaren hebben opgedaan.
Het speel-leerlokaal is zo ingericht dat er voor alle leeftijden een veilige speelruimte gecreëerd is. Daarnaast is er ook ruimte om te eten, te slapen en de kinderen te verzorgen. Wij nodigen u van harte uit eens een kijkje te komen nemen in onze mooie ruimte!