KCE Kwaliteit

  • Volg ons op

KCE Kwaliteit

Kwaliteit

We streven naar een constant hoog kwaliteitsniveau, om ervoor te zorgen dat het uw kinderen aan niets ontbreekt en dat alle voorwaarden bestaan, om u het vertrouwen te geven dat de kinderopvang aansluit op uw gezinssituatie. We werken met een meetbaar pedagogisch beleidsplan waarin de overdracht van waarden en normen, maar ook de visie achter onze omgang met de kinderen, toegespitst op de babygroep en de peutergroep, staat weergegeven.

 

Hoe we eraan werken

Allereerst met de juiste mensen!
Opvang betekent naast verzorging en voeding vooral een deskundige, professionele en pedagogisch geschoolde leiding met liefde voor het werk en de juiste aandacht voor u en uw kinderen. Op de groep werken vakkundige, enthousiaste en pedagogisch geschoolde medewerkers. We streven naar een stabiele samenstelling van het team met vaste groepsleiding op steeds dezelfde dagen. Zodat er voor de kinderen altijd vertrouwde mensen aanwezig zijn, die ze goed kennen.

Om dit te kunnen waarborgen besteden we veel tijd en energie aan een gedegen personeelsbeleid met ruimte voor bijscholing, training & groei voor onze medewerkers naast goede arbeidsomstandigheden.

 

En de juiste opleiding

Onze pedagogisch medewerkers hebben minimaal een voor de kinderopvang geschikt MBO/HBO diploma, aangevuld met trainingen op het gebied van EHBO/BHV en of Pedagogiek. Hierdoor de specifieke kennis & vaardigheden van de individuele medewerker up-to-date wordt gehouden en vergroot. Iedere medewerker is in het bezit van een “Verklaring Omtrent Gedrag” uitgegeven door het Ministerie van Justitie.

Onze pedagogisch medewerkers worden bijgestaan door onze HBO-pedagogiek geschoolde Directeur.

Omdat we veel aandacht besteden aan de training van onze medewerkers, is het logisch dat we ook werken met stagiaires. Daarvoor is er een stagebeleid ontwikkeld, wat erkend is door Calibris. Stagiaires staan boventallig en onder begeleiding van onze BPV-coördinator.