Peuterspeelza...

  • Volg ons op

Peuterspeelzaal Eerde

PeuterspeelzaalEerde1

 

Spelend leren voor peuters

Spelend leren voor peuters is een voorziening die de mogelijkheid biedt aan kinderen vanaf 2 tot 4 jaar om te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

Het brengt peuters in contact met leeftijdsgenootjes in een kindvriendelijke omgeving. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd om sociale vaardigheden te leren. Ook heeft een peuter bij “spelend leren” veel speelmogelijkheden. Dit alles onder deskundige begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers.

Kinderopvang ’t Kroontje is gecertificeerd voor de uitvoering van VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Op de dagopvang en tijdens de dagdelen “spelend leren voor peuters”, werken we met een VVE programma waarbij taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en muzikale vorming centraal staan. De peuters in de leeftijd van 2-4 jaar krijgen op gezette tijden activiteiten aangeboden zoals dit op een peuterspeelzaal gebruikelijk is.

Gun uw peuter een goede start in het basisonderwijs door enkele dagdelen deelname aan “spelend leren voor peuters”. Kinderen die de speelzaal bezocht hebben, wennen over het algemeen makkelijker op de basisschool. Ook beschikken zij over een goede basis om aan hun basisschool periode te beginnen doordat zij al hebben deelgenomen aan een voorbereidend programma. Spelend leren voor peuters heeft ook een preventieve functie; de pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol in het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsstoornissen.

Spelend leren voor peuters wordt op maandag, dinsdag, woensdag (per mei 2022) donderdag en vrijdag aangeboden van 08.15 – 12.15 uur.

 

Kijk HIER voor de tarieven