Homepage berichten

  • Volg ons op

KCE

Date: maart 16, 2015 Author: Jeroen Hellemons Categories: Homepage berichten

KCE

Het uit handen geven van de zorg voor uw kind is een beslissing, waar u lang over zult nadenken. Juist daarom wilt u er zeker van zijn dat de opvang voldoet aan uw verwachtingen.

U zoekt een plek die u vertrouwen geeft en een klimaat waarin uw kind zich volop kan ontwikkelen. Een plaats waar uw kind plezier heeft. Waar het zichzelf kan zijn en waar betrouwbare en energieke pedagogisch medewerkers mede de zorg dragen voor uw kinderen.

Dit alles bieden wij u bij kinderopvang ’t Kroontje. En dat is nog niet alles want als toegevoegde waarde bieden wij een beleid aan dat gericht is op gezondheid en beweging, waarbij al onze leidsters VVE gecertificeerd zijn.

Basisschool Petrus en Paulus, Kinderopvang ’t Kroontje en Stichting Peuterspeelzalen Veghel (SPV) realiseren in Eerde een integraal kindcentrum voor 0-12 jarigen met een rijke leeromgeving waarbij opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal staan.

Tags: