KDV Sportbeleid

  • Volg ons op

KDV Sportbeleid

Sportbeleid

 

De laatste jaren is er meer en meer aandacht voor een gezonde leefstijl waarbij sport en bewegen steeds meer in de schijnwerpers zijn komen te staan. Gezien de bijna epidemische toename van het aantal kinderen en jeugdigen met overgewicht kan worden gesteld dat het wenselijk is dat met het aanleren van een gezond leef- en bewegingspatroon reeds op jonge leeftijd moet worden begonnen. ’t Kroontje haakt in op deze gedachtegang en biedt haar kinderen een ongekend aanbod van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten, allemaal onder één dak.

 

Sport

 

Kinderen die lichamelijk inactief waren, hadden een groter risico op geestelijke gezondheidsproblemen als depressieve gevoelens, angst en agressief gedrag. De onderzoekers testten twee mogelijke verklaringen voor dit verband en beide verklaringen leken invloed te hebben. Sporten verbetert het zelfbeeld van kinderen en leidt tot positieve sociale contacten. – Universiteit van Amsterdam-

 

> Zie ook ‘ons complete sportbeleid