KDV Visie

  • Volg ons op

KDV Visie

Visie op de ontwikkeling van kinderen

Elk kind heeft de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en te leren. De ontwikkeling van het kind is een wisselwerking tussen zijn aanleg en temperament, en de omgeving waarin het opgroeit. Een kind ontwikkelt zich door te imiteren en op onderzoek uit te gaan. De opvoeder biedt daarin begeleiding aan en schept voorwaarden. Zo kan het kind zijn mogelijkheden ontplooien in een stimulerende omgeving waarin het zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig individu.

 

Inspiratieboom

In onze inpiratieboom hangen we blaadjes met wat wij belangrijk vinden voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4. Regelmatig bespreken we dit met het team en vullen het aan.

 

> Zie ook ‘onze visie en missie

 

Visie

 

Visie op opvoeden

Opvoeding is de begeleiding van kinderen naar volwassenheid. Het is het bijbrengen van kennis en vaardigheden zodat een kind later zelfstandig in verschillende levensgebieden kan functioneren. Hierbij speelt ook de biologische aanleg van het kind een rol. Deze geeft de bovengrens van de ontwikkeling aan. De laatste jaren worden aanleg en opvoeding niet langer als tegengesteld gezien, maar als nauw met elkaar verbonden.
Om zich positief te kunnen ontwikkelen moeten kinderen hun omgeving ervaren als een sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers hebben de taak de kinderen te stimuleren en aan te moedigen om nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen. Zo geven zij hen de gelegenheid om hun nieuwsgierigheid te bevredigen en zich te ontwikkelen. Maar zij hebben ook tot taak grenzen aan te geven en te bewaken, opdat de ontwikkeling van het kind veilig en verantwoord verloopt.