Spelend leren...

  • Volg ons op

Spelend leren voor peuters

“Spelend leren voor peuters” in Veghel en Eerde

Binnen ons kinderdagverblijf werken we al jaren met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is bedoeld om kinderen vanaf 2 jaar extra te stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. Nieuw is het (gesubsidieerde) 16-uurs aanbod voor peuters, beter bekend als peuterspeelzaalwerk.

 

 

Naast dagopvang, tussenschoolse en buitenschoolse opvang, heeft kinderopvang ’t Kroontje met ingang van januari 2020 nieuw peuteraanbod. Er werd al sinds 2012 gewerkt met het programma Peuterplein, waarvoor alle pedagogisch medewerkers zijn opgeleid. Dit is een uitgebreid pakket met leuke materialen en uitdagende activiteiten om kinderen spelenderwijs op alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Omdat we met Peuterplein op verschillende niveaus werken, sluiten we aan bij elk kind. Het Spelend leren is daarom ook geschikt voor peuters die wel wat uitdaging kunnen gebruiken!

 

Voor kinderen met een (dreigende) achterstand, is juist extra begeleiding mogelijk. Gedurende 4 ochtenden kunnen ze komen spelen. In groepsverband leren ze kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Maar ook samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, zoals de seizoenen, familie, het lichaam, verkeer en huisdieren. Daarnaast kunnen kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben ook individuele oefeningen doen met een VVE tutor. Zo krijgen alle kinderen de kans om goed aan de basisschool te starten. We zorgen samen met ouders voor een persoonlijke overdracht.

 

Uiteraard is het bij ons mogelijk om naast het Spelend leren nog verlengde opvang te regelen. We denken graag met u mee wat fijn is voor u en uw kind(eren). We werken samen met het consultatiebureau van de GGD die doelgroeppeuters verwijst en we maken gebruik van de subsidieregeling van gemeente Meierijstad (hierdoor is er een gereduceerd tarief beschikbaar).

 

Kom kijken!

 

De groep voor het spelend leren is ingericht in verschillende hoeken voor alle typen spel. Volgens een vast dagritme kunnen de kinderen ontdekken tijdens vrij spel, samen eten en deelnemen aan activiteiten binnen en buiten. De herkenbare structuur zorgt voor een vertrouwd en veilig gevoel. Net als de vaste pedagogisch medewerkers op de groep. We hebben gezondheid, sport & bewegen en natuurbeleving hoog in het vaandel staan.

 

Ben je benieuwd naar ons Spelend leren aanbod? Maak een afspraak voor een rondleiding. U kunt mailen naar kdv@kroontjeveghel.nl 

Wilt u al inschrijven voor Spelend leren, dan kun u dat doen via het INSCHRIJFFORMULIER