Geen categorie

  • Volg ons op

’t Kroontje start opvang bij basisschool De Vijfmaster!

Date: juli 9, 2018 Author: Fleur van Osch Categories: Geen categorie

Per 20 augustus opent Kinderopvang ’t Kroontje een BSO locatie in het nieuwe, multifunctionele gebouw waar ook basisschool De Vijfmaster is gevestigd. Alle partijen zijn enorm verheugd over deze samenwerking. Mede met het oog op de groei van de wijk en nieuwbouw van Veghels Buiten biedt dit volop mogelijkheden. Het pand aan de Witte de Withstraat in Veghel -Zuid is in januari 2017 in gebruik genomen. Het gebouw is een fijne omgeving om te vertoeven, heeft een goede akoestiek en een modern leerlingenplein. Ook de parkachtige buitenruimte is ideaal voor sport- en spelactiviteiten.
Vaste dagen

’t Kroontje start met een aantal vaste dagen waarop buitenschoolse opvang aangeboden wordt gedurende het schooljaar. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt in de nieuwe locatie naschoolse opvang verzorgd voor kinderen van basisschool De Vijfmaster en basisschool De Ark. Voor ouders die voorheen een ritje naar het sportpark moesten maken is er nu de mogelijkheid om opvang te regelen dichter bij huis. De tarieven van BSO ’t Kroontje blijven ongewijzigd. Tijdens de schoolvakanties blijft ’t Kroontje opvang aanbieden op het sportpark, daar wordt iedere vakantie een gevarieerd vakantieprogramma georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar bso@kroontjeveghel.nl