TSO De Empel:...

  • Volg ons op

TSO De Empel: Kernwaarden

Kernwaarden

Plezier, ontspanning en activiteiten tijdens je pauze

In onze visie en missie hebben wij nagedacht over wat wij willen betekenen voor ouders en kinderen en hoe we dat willen bereiken (klik hier voor onze visie en missie). Deze visie en missie staan centraal binnen onze organisatie en zowel het team van SKOV als het team van Kinderopvang ’t Kroontje werkt vanuit deze principes. Uiteraard zijn onze visie en missie ook van toepassing op de Sport-TSO. Daarnaast richten wij ons specifiek voor de TSO nog op een aantal andere kernwaardes:

 

tso letters

Plezier

Plezier staat bij ons voorop! Alleen als de kinderen een gezellige pauze hebben waarin zij zich voldoende kunnen ontspannen, kunnen ze zich ’s middags weer concentreren op het les programma. Daarom zorgen wij voor afwisselende activiteiten waar kinderen vrijwillig aan deel kunnen nemen. Hierbij bieden wij alle ruimte voor creativiteit en/of beweging.

 

Gezondheid en beweging

Wij hebben een gezondheidsbeleid m.b.t. eten, beweging en buitenspelen (klik hier). Hierdoor zorgen wij ervoor dat de kinderen gezond eten en genoeg dagelijkse beweging krijgen. Onze TSO-Coördinator heeft naast haar opleiding kinderopvang een diploma voor de opleiding Sport en Beweging en maakt speciaal voor de TSO leuke, op leeftijd gerichte, sportactiviteiten voor tijdens de pauze.

 

Professioneel en betrouwbaar

Sport-TSO staat niet op zichzelf. Achter de Sport-TSO staat een professionele organisatie met ervaring in de kinderopvang, leidsters die beschikken over een verklaring van goed gedrag, zich houden aan de beroepscode kinderopvang en handelen vanuit een goed doordacht pedagogisch beleid met een duidelijke visie en missie. Al deze kennis wordt overgedragen aan de overblijfkrachten, die ook een vrijwilligersverklaring zullen ondertekenen waarin staat dat ook zij vanuit de visie van SKOV in samenwerking met Kinderopvang ’t Kroontje zullen werken. Zij zullen hierin begeleid worden door onze TSO teamleider.

 

Persoonlijk en flexibel

Het kind staat bij ons voorop en wij zorgen ervoor dat elk kind persoonlijke aandacht krijgt. Daarom vinden wij het belangrijk om op de hoogte te zijn van belangrijke gegevens omtrent uw kind zodat wij weten of we eventueel rekening moeten houden met bijvoorbeeld een dieet of allergie. Voor elk kind worden deze bijzonderheden via de website ingevuld. Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek over uw kind, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Ook houden de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de basisschool een overdrachtsysteem bij waarbij de belangrijke zaken die zich afspelen tijdens de pauze en in de klas geregistreerd en overgedragen worden. Zo weten wij meteen waarom een kind bijvoorbeeld verdrietig is of niet mee kan doen aan een activiteit omdat het zich niet lekker voelt en leerkrachten weten als er iets gebeurd is in de pauze. Een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders is voor ons van groot belang.