Visie en missie

  • Volg ons op

Visie en missie

Wij hebben nagedacht over wat wij willen betekenen voor ouders en kinderen en dat vertaald in onze visie en missie:

 

Wat willen wij zijn? 

VISIE: Een plaats waar kinderen zich “thuis” voelen en ruimte krijgen om te groeien. Met de nadruk op een gezond beleid met veel sport en beweging, zodat de kinderopvang een meerwaarde is in de opvoeding. Wij willen dat onze kinderen zich uniek, geïnspireerd en gestimuleerd voelen, door het bieden van veel individuele aandacht. Zodat alle ontwikkelingsfasen onder deskundige begeleiding, worden ondersteund en vooral positief worden beleefd.

 

Hoe bereiken wij dat? 

MISSIE: Door het creëren van kinderopvang waar naast de basisbehoeften en een liefdevolle verzorging ook ruimte is voor het ondernemen van activiteiten, het opdoen van kennis en vaardigheden en waar dagelijks aandacht wordt besteed aan een gezonde leefstijl met sport en beweging.

Onze visie en missie bepalen de pijlers van onze pedagogiek en de manier waarop wij werken om dit waar te maken!

 

Directie en team Kinderopvang ‘t Kroontje