VVE

  • Volg ons op

VVE

Ontwikkelingsstimulering:

Bij Kinderopvang ‘t Kroontje vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Alle kinderen doen dit op geheel eigen wijze en op eigen tempo. Het is belangrijk om goed aan te sluiten bij de persoonlijke behoeftes en mogelijkheden van het kind.

Kinderen zijn van nature energiek en nieuwsgierig. Ze willen de wereld om hen heen leren begrijpen en doen dit vooral door te onderzoeken, ontdekken en ervaren.

Wij willen de kinderen de ruimte geven om het beste uit hun eigen mogelijkheden te halen en hen te ondersteunen bij hetgeen ze graag willen en kunnen leren. Door goed te observeren kunnen onze pedagogisch medewerkers perfect inspelen op deze behoeftes en interesses.

Kinderen leren door te spelen, te ervaren en te voelen. Wij richten ons dan ook niet enkel op de cognitieve ontwikkeling, maar hebben veel aandacht voor de creatieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling. We willen de kinderen vooral in de eerste 4 jaren van hun leven de ruimte geven juist deze ontwikkelingsgebieden de kans geven om tot uiting te komen, omdat wij geloven dat een goede ontwikkeling en ontplooiing hier begint en zorgt voor een goede basis in de verdere ontwikkeling van jonge kinderen.

 

VVE bij Kinderopvang ‘t Kroontje

Kinderopvang ’t Kroontje werkt met VVE en dit staat voor Voor en Vroegschoolse Educatie. VVE heeft betrekking op kinderen tot 6 jaar en in de kinderopvang richten we ons dus tot de Voorschool. Groep 1 en 2 worden de Vroegschool genoemd. Hierbij hebben we samen met de verschillende basisscholen als doel om kinderopvang en kleuteronderwijs naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

Er zijn diverse methodes die hiervoor gebruikt worden en Kinderopvang ’t Kroontje heeft hiervoor gekozen voor de methode Peuterplein. Peuterplein sluit uiteraard naadloos aan bij de Vroegschoolse methode Kleuterplein, maar ook bij de andere diverse VVE programma’s die gebruikt worden in groepen 1 en 2.

Peuterplein kenmerkt zich door handpop ‘Raai de Kraai’ Raai is op elke groep aanwezig en is een maatje voor de kinderen. Raai-de-kraai_1Samen met Raai maken de kinderen de leukste, mooiste, grappigste en spannendste dingen mee. Samen met Raai doorlopen we diverse thema’s die voor de kinderen heel duidelijk en herkenbaar zijn. Er is elke 6 weken een nieuw thema waar u als ouder elk thema weer over geïnformeerd wordt. Zo kunt u thuis ook aan de slag met de leuke liedjes, versjes en activiteiten die we hier in de opvang ook doen met de kinderen. Naast de seizoenen wordt er aandacht besteed aan thema’s zoals: Water, Lichaam, Verkeer en Familie.

Tijdens een thema duiken we met de kinderen in de wereld om dit thema heen en laten we ze na een kennismaking met het thema op onderzoek uitgaan. Spelen, ervaren en ontdekken staat hierbij centraal. De pedagogisch medewerker kent de kinderen en observeert, waardoor ze heel goed in staat is om activiteiten aan te bieden die inspelen op de behoeftes van de kinderen op dat moment.

Kinderen leren veel van interactie met andere kinderen en het imiteren van kinderen en volwassenen in hun omgeving. Deze ruimte krijgen ze dus volop. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat ze dit proces volgt en brengt op gepaste momenten spelelementen in om het spel verdieping of uitbreiding te geven. Ook herhaling is voor jonge kinderen iets wat ze fijn vinden en veel van leren. Wanneer het zingen van een liedje of lezen van een boekje herhaald wordt leren de kinderen het kennen en wordt het voorspelbaar. Deze voorspelbaarheid geeft kinderen een gevoel van zelfvertrouwen

 

Ontwikkelingsstimulering bij baby’s?

Jonge kinderen leren en communiceren met hun zintuigen. Het ervaren met de zintuigen noemen we de sensomotoriek. In de eerste 2 levensjaren van een kind richten we ons dus voornamelijk hierop. Kinderen moeten de wereld om hen heen nog helemaal leren kennen door te voelen, ruiken, horen, proeven, noem maar op.

Voor de allerkleinste kinderen is het al een hele ontdekking om te ervaren hoe de herfstbladeren aanvoelen en wat er gebeurt als je deze omhoog gooit. In het begin kijken ze met verbazing dat de bladeren weer omlaag vallen, maar nadat ze dit eenmaal door hebben vinden kinderen de voorspelbaarheid, dat ze weten wat er steeds opnieuw weer gebeurt, ontzettend grappig en horen we ze schaterlachen bij het herhalen van dit spel.

 

VVE en Guppiesport

Voor de peuters wordt elke ochtend een Guppiesport les gegeven door een gekwalificeerde sportdocent. Tijdens deze gymles worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij het thema van dat moment en een beroep doen op de natuurlijke drang van kinderen om te bewegen. Kinderen ontwikkelen uiteraard hun motoriek door middel van bewegen, maar daarnaast leren en ontdekken kinderen veel meer dan alleen dat. Ze leren hun mogelijkheden en voorkeuren kennen, waardoor ze hun eigen lichaam steeds beter gaan begrijpen en beheersen (persoonlijke ontwikkeling). Doordat de lessen in groepsverband zijn leren de kinderen om te gaan met elkaar, wachten op je beurt, omgaan met conflicten, etc. (sociale ontwikkeling) Ook worden de kinderen die daar al aan toe zijn uitgedaagd om tijdens de Guppiesport lessen elementen als tellen, kleuren en vormen te ontdekken en leren kennen. Ook begrippen als op, voor, achter en tussen komen aan bod en zijn een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling wanneer kinderen naar school gaan.

 

Groene VVE

Buiten in de natuur is ontzettend veel te ontdekken en beleven. Daarom hebben we ons bij ’t Kroontje gespecialiseerd in ‘groene VVE’ Buiten kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, bewegen en op ontdekking uit gaan. Niet alleen op onze eigen speelplaats, maar natuurtuin ’t Geerbos is op loopafstand van onze locatie. Ze leren de wereld om hen heen kennen en doen veel ervaringen op. Zo hebben we een moestuin waar de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers voor zorgen en ervaren ze waar ons groente en fruit vandaan komt en hoe je hier voor kan zorgen, het kan oogsten om vervolgens te wassen en te bereiden om het samen lekker op te eten. In de natuur gebeurt altijd wel wat. Een rups die van de sla gegeten heeft, of de bladeren de van de bomen vallen. Voor de kinderen allemaal prachtige ontdekkingen.

Voor de kleinste kinderen is het al een ervaring om te voelen dat het warm of koud is en dat regen heel erg nat is. Samen met de kinderen trekken we dan de laarzen en overals aan, die we hier hebben, en stampen we in de plassen!

Ook in de natuur leren de kinderen die daar al aan toe zijn heel veel vaardigheden. In de herfst zoeken we bijvoorbeeld allemaal takjes die van de bomen zijn gevallen en leggen deze samen met de kinderen van groot naar klein of dik naar dun. Begrippen als voor, achter, op, in, tussen, meer en minder zijn belangrijk voor peuters om te leren, omdat dit hen leert om op de basisschool in groep 3 te leren lezen en schrijven en rekenen.